Президент України: Які повноваження матиме Володимир Зеленський опісля інавгурації

Унаслідок відновлення у 2014 році дії Конституції у редакції, яка перерозподілила владні важелі від глави держави на користь парламенту та уряду, нині президент в Україні - людина не всесильна. Про це повідомляє 112.ua. 

В Україні 20 травня нарешті склав присягу та вступив у свої повноваження новообраний президент Володимир Зеленський.

Громадяни країни цього дня традиційно чекають із нетерпінням, оскільки посада глави держави досі асоціюється в них із повнотою влади, ніби президент може змінити якщо не все, то майже все і в усіх сферах життєдіяльності. Саме на нього люди покладають основну відповідальність і за успіхи, і за провали влади.

Та чи такий всесильний згідно із Конституцією України очільник держави? Давайте пригадаємо, які повноваження має президент і, отже, ось-ось матиме Володимир Зеленський. 

Ким є президент України?

Президент України є главою української держави та виступає від її імені.

Він вважається гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, доримання її Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

Також президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Його символами влади вважаються:

 • штандарт президента України;
 • знак президента України;
 • гербова печатка президента України;
 • булава президента України.

Їх традиційно главі державі, обраному на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, передають опісля складання присяги українському народу на врочистому засіданні Верховної Ради.

Президент України обирається строком на п`ять років. Одна і та сама особа не може очолювати державу більш ніж два строки підряд.

Також глава держави не може:

 • мати іншого представницького мандата;
 • обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян;
 • займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Чергові вибори президента проводять останньої неділі березня п'ятого року його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень президента вибори проводяться в період 90 днів з дня припинення його повноважень.

Які президент України має права?

Поряд із загальновизначеними правами громадянина президент України користується унікальним правом недоторканності на час виконання повноважень.

За посягання на честь і гідність глави держави винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

Окрім того, звання президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки його не було усунуто з поста в порядку імпічменту.

Що є повноваженнями президента України?

Перелік повноважень президента України доволі довгий, проте не безкінечний. Деякі функції він може виконувати одноосібно, інші - у взаємодії з парламентом чи урядом. Зокрема, голова держави:

 • представляє країну в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
 • ухвалює рішення про визнання іноземних держав;
 • призначає та звільняє голів дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях;
 • приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
 • призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до ст. 156 цієї Конституції або проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 • призначає позачергові вибори до Верховної Ради у строки, встановлені Конституцією;
 • припиняє повноваження Верховної Ради у випадках, передбачених Конституцією;
 • вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді подання про призначення парламентом прем'єр-міністра в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
 • вносить до Верховної Ради подання про призначення міністра оборони та міністра закордонних справ;
 • призначає на посаду та звільняє з посади за згодою парламенту генерального прокурора;
 • призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку;
 • призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
 • вносить до парламенту подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки;
 • припиняє дію актів уряду з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного суду щодо їхньої конституційності;
 • скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 • призначає на посади та звільняє з посад вище командування ЗСУ, інших військових формувань;
 • здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
 • очолює Раду національної безпеки і оборони;
 • вносить до парламенту подання про оголошення стану війни та в разі збройної агресії проти України ухвалює рішення про використання ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
 • ухвалює відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності;
 • ухвалює в разі необхідності рішення про запровадження в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі місцевості країни зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень парламентом;
 • призначає на посади третину складу Конституційного суду;
 • присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
 • нагороджує державними нагородами;
 • встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
 • ухвалює рішення щодо прийняття до громадянства України та припинення такого громадянства, про надання притулку в Україні;
 • здійснює помилування;
 • створює у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
 • підписує закони, ухвалені Верховною Радою;
 • має право вето щодо ухвалених парламентом законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд.

При цьому важливо: президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Які президент України має обов'язки?

Президент України як глава держави та головнокомандувач має забезпечувати державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво України.

Окрім того, він зобов'язаний звертатися з посланнями до народу та зі щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Президент України має виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України.

Його повноваження може бути припинено достроково тільки в разі:

 • відставки;
 • неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 • усунення з поста в порядку імпічменту;
 • смерті.

Тоді на період до обрання і вступу на пост нового президента повноваження глави держави покладаються на голову парламенту.